• Priba Den Haag

  • Priba Den Haag

  • Priba Den Haag

  • Priba Den Haag

Plannen

Het voormalige Priba warenhuis, bij u waarschijnlijk beter bekend als het Zeeman pand, wordt verbouwd. Het gebouw ligt tussen de Vlamingstraat (nr. 20 en 22) en Grote Marktstraat (nr. 16 en 18) en wordt door FiMek Estate & Capricorn Capital Group getransformeerd tot nieuw winkelpand én woongebouw. Het nieuwe ontwerp is gemaakt door Bedaux De Brouwer Architecten. In overleg met architect Thomas Bedaux, kleinzoon van de oorspronkelijke architect van het Priba warenhuis, Jos Bedaux, wordt er een plan gemaakt voor een nieuw gebouw. 

Hoofduitgangspunt is dat de commerciële ruimte wordt teruggebracht en dat de verdiepingen (die nu deels leeg en onbenut zijn) worden gebruikt voor woonruimte. Hiermee wordt ingespeeld op de actuele marktontwikkeling binnen de detailhandel, alsmede de vraag naar woningen in de stad.

Update september 2023

De afgelopen periode is het stil geweest rondom Priba Den Haag. In deze periode heeft de gemeente Den Haag besloten de verleende omgevingsvergunning in stand te houden en de hierop ontvangen bezwaarschriften ongegrond te verklaren. Eén van de bezwaarmakers heeft echter besloten om beroep aan te tekenen tegen dit besluit. Gevolg is dat we op dit moment nog geen concrete planning kunnen overleggen. 

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Update december 2022

De gemeente Den Haag heeft laten weten dat er bezwaren zijn binnengekomen op de verleende omgevingsvergunning voor de realisatie van Priba Den Haag. Dit heeft ook tot gevolg dat onze eerder afgegeven planning niet gerealiseerd kan worden. Uiteraard houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen, ook wanneer er zicht komt op een nieuwe startdatum.

Update augustus 2022

De gemeente Den Haag heeft laten weten dat deze week de omgevingsvergunning voor de realisatie van Priba Den Haag is verleend. Geïnteresseerden naar deze vergunning en het vervolg van de procedure, kunnen die opvragen en inzien via het Informatiecentrum van de gemeente Den Haag.

De komende periode

Nu de vergunning verleend is, worden de plannen de komende tijd verder uitgewerkt. De verwachting is dat de bouwwerkzaamheden in het vierde kwartaal van 2022 kunnen aanvangen. We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Update juli 2022

Op 23 maart 2022 is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Den Haag. Met deze aanvraag vragen we de gemeente toestemming voor het bouwplan. De aanvraag wordt nu ambtelijk getoetst door de gemeente Den Haag. Daarbij beoordeelt de gemeente ook of het bouwplan voldoet aan de kaders uit het PUK (inclusief de aangenomen amendementen). 

Verlengen behandeltermijn

Naar aanleiding van de aanvraag zijn er aanvullende vragen gesteld. Dit heeft er voor gezorgd dat de behandeltermijn begin deze maand is verlengd. Het College van B&W neemt een besluit over de aanvraag.

Gesprekken omwonenden en eigenaren

We zijn in gesprek met direct aangrenzende omwonenden en eigenaren. Met een aantal buren hebben we persoonlijk kennis gemaakt om de plannen en het bouwproces verder toe te lichten. Als u ook behoefte heeft aan een persoonlijke toelichting, dan kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor het maken van een afspraak.

Voorlopige planning

De omgevingsvergunning moet nog verkregen worden. De verwachting is dat de bouwwerkzaamheden in het vierde kwartaal van 2022 kunnen aanvangen. We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Informatiebijeenkomst 9 februari 2022

Op 20 januari jl. is het Planuitwerkingskader (PUK) vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee heeft de gemeenteraad van Den Haag ingestemd met de kaders waarbinnen wij het project gaan ontwerpen en ontwikkelen.

Op woensdag 9 februari 2022 organiseerden wij een informatiebijeenkomst waarin wij het ontwerp lieten zien en vertelden over de planning en de vervolgstappen. De livestream kunt u hieronder terugkijken. De presentatie die wij toonden kunt u hier terugzien. 

De vervolg updates over dit project versturen we digitaal. Niets missen? Meldt u dan onderaan de pagina aan voor de nieuwsbrief.

Planuitwerkingskader

In aanloop naar de vaststelling van het PUK zijn in de Raadscommissie Ruimte op 22 december 2021 een aantal vragen gesteld, waarvoor ons om antwoord is gevraagd. Graag delen wij de antwoorden op deze vragen met u. Ook het concept van de eerste bezonningsstudie vindt u hieronder terug. 

Op de hoogte blijven?
Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Heeft u vragen? Stuur dan een email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..